Historie

Historie

Rodinná cukrárna s vlastní výrobnou se nachází v samém centru Vlašimi a to na Žižkově náměstí. Cukrárna byla založena v roce 1997  v domě č.p.256 a  25.11.2009 se přestěhovala do domu č.p.140.

Zcela právem bylo v minulých staletích toto náměstí, kde se cukrárna nalézá, centrem života města Vlašimi. Soustředil se zde v minulosti obchodní ruch a odehrávala se zde mimo běžný život i řada událostí souvisejících s ději celé země.

Pravidelnými a důležitými událostmi byly trhy, které se na náměstí v minulosti konaly již před rokem 1488, kdy český král Vladislav Jagellonský vydal privilegium, povolení konat roční osmidenní trh a trhy další. Privilegium potvrdil městu 1.ledna 1582 král Ferdinand I.

V 19. století se na náměstí konaly trhy každý týden. Od roku 1870 pak týdenní trh obilní a od roku 1876 i trh dobytčí. Trvale byly uprostřed rynku „masné“ krámy a vedle nich krámy „chlebové“ a sklepy. Na rynku bývaly ve středověku i veřejné lázně. Velký rynek nebyl jen střediskem obchodním,ale střediskem i života náboženského, společenského a později i politického.

Dne 4.června 1808 vznikl na náměstí požár, při kterém lehlo popelem celkem 127 domů.

Mezi slavné obyvatele a návštěvníky patří například skladatel Gustav Mahler, který jezdil za svým bratrancem do domu č.p.130. Svou třetí symfonii označil jako „ vzpomínku na vlašimský park“. Ke zhudebnění básně „Píseň o zemi“ ho inspiroval  Čínský pavilon v parku.

V domě č.p.133 se narodil v roce 1812 Antonín Norbert Vlasák, kaplan a historik.

V roce 1946 navštívil náměstí prezident Dr.Eduard Beneš.

V poválečných letech se v restauraci „Na Nové“ rád zastavil při cestě na ryby na Sázavu i Jan Werich.

Během staletí bylo náměstí různě upravováno, ale až v roce 2009 dostalo po rozsáhlé rekonstrukci dnešní podoby historického centra města Vlašimi.